GuestBook

 • Mellody
 • Um.. Nên sửa lại link video cho đẹp lại..
  Ví dụ: http://sieusex.viwap.com/video/hot-girl-han-quoc-sho-hang-nguc-khung/99/
  Thành: http://sieusex.viwap.com/video/hot-girl-han-quoc-sho-hang-nguc-khung_99.html
 • Quokun
 • Góp ý: lêch bài từ pornhub
  Font chữ nổi bật chút
 • Hi
 • http://sieusex.viwap.com/video/gai-xinh-di-massager-khich-duc-khong-che/70/
 • Khanh
 • LMf chức năng vote = sao ý ông....đánh giá từ 1> 5 sao
 • Hai
 • Sẽ có điều chỉnh :D
  Ghi nhận sự góp ý!
 • Spammer
 • Màu chữ trong form rất khó nhìn đấy!
 • Hai
 • Hello
 • Hi
 • Test
 • Hi
 • Sksk